ОУ "Свети Климент Охридски"

с. Дъбравино, община Аврен, област Варна

 
 
 
 

 
 

Ваканции

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл . - есенна ваканция
22.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна ваканция
03.02.2021 г. - 03.02.2021 г. - междусрочна ваканция
03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. пролетна ваканция 

 

Неучебни дни
19.05.2021 г.  - ДЗИ ПО БЕЛ
21.05.2021 г.  - ВТОРО ДЗИ

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втори учебен срок
31.05.2021 г.  (21.06.2021 г.)- за учениците от I - III клас
14.06.2021 г. (30.06.2021 г.) - за учениците от IV - VI клас                               

30.06.2021 г. - за учениците от VII клас

НВО IV клас

27.05.2021 г. - БЕЛ 
28.05.2021 г. - Математика 

 

НВО VII клас

16.06.2021 г. - БЕЛ 
18.06.2021 г. - Математика 
17.06.2021 г. - Чужд език (по желание на ученика)

Календар

 

 

 

Контакти

Адрес: 9126 с. Дъбравино

ул. „Св. Климент Охридски” № 12

тел:  05106 7649

e-mail: ou_dybravino@abv.bg