ОУ "Свети Климент Охридски"

с. Дъбравино, община Аврен, област Варна

 
 
 
 

 
 

Ваканции

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл . - есенна ваканция
22.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна ваканция
03.02.2021 г. - 03.02.2021 г. - междусрочна ваканция
03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. пролетна ваканция 

 

Неучебни дни
19.05.2021 г.  - ДЗИ ПО БЕЛ
21.05.2021 г.  - ВТОРО ДЗИ

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втори учебен срок
31.05.2021 г.  (21.06.2021 г.)- за учениците от I - III клас
14.06.2021 г. (30.06.2021 г.) - за учениците от IV - VI клас                               

30.06.2021 г. - за учениците от VII клас

НВО IV клас

27.05.2021 г. - БЕЛ 
28.05.2021 г. - Математика 

 

НВО VII клас

16.06.2021 г. - БЕЛ 
18.06.2021 г. - Математика 
17.06.2021 г. - Чужд език (по желание на ученика)

Календар

 

 

 

История

Основно училище “Свети Климент Охридски” в с. Дъбравино съществува от 1883 година, като първоначално се помещава в хамбар, а впоследствие в сградата на турската джамия. От 1932 г. училището разполага със собствена сграда, построена с общи усилия и средства на цялото село.

През годините в училището има и детска градина, и безплатна трапезария, и ученически стол. Към първоначалната сграда е достроена още една сграда с класни стаи и работилница. В проект е бил и строежът на физкултурен салон, но остава непостроен поради промените след 10.11.1989 г.

Днес училището продължава дейността си – образование и възпитание на деца в основна степен. Има незначителни промени в наименованието – от Народно основно училище през 1968 г. става Народно основно общообразователно училище, през 1973 г. Единно средно политехническо училище (ЕСПУ), а от 1976 г. отново е основно училище. През целия период запазва името на патрона си Свети Климент Охридски.

Най-голям брой ученици в училището са се обучавали в средата на 40-те години на XX век – 201 - и в средата на 80-те години – 211 ученици. През 2014/2015 учебна година в училището преподават 14 учители и се обучават 150 ученици в дневна форма на обучение в 8 паралелки, един ученик в индивидуална форма и 31 ученици в самостоятелна форма на обучение.

През годините към училището има сформирани кръжоци за извънкласни занимания, обединени под общото название Техническо научно творчество на младежта (ТНТМ), кръжок за работа с природни материали, драмсъстав, училищен хор, кръжок “Художествено слово”, “Игрите на баба и дядо”, Клуб за интернационална дружба и др.

Днес училищният учебен план е разработен съгласно Наредба № 6 от 28.05.2001 г. и е съобразен с възможностите и желанията на учениците и техните родители. От 2007 г. в училището е въведен СИП Фолклор на етносите и е създаден вокално-танцов състав “Вълшебен звън”. През 2006 г. съставът печели II място и медал на международния фестивал “Фолклор без граници”, проведен в Албена. През 2007 г. на международния фестивал “Еврофолк” – Велико Търново – печели I място, излъчване по телевизията и грамота за откритие на млади таланти. През 2008 г. съставът има участие в националния фолклорен фестивал в Тетевен, а през 2009 г. е включен  в телевизионното предаване “Към звездите”. През 2012 г. участва във фолклорен събор “Суворово пее и танцува” и спечели първа награда – грамота и плакет. Съставът участва всяка година в общински празници и благотворителни концерти. През 2013 г. , във фестивала “Автентичен Аврен” и в международния фолклорен събор във Велико Търново съставът е удостоен с плакет и диплом.

През 2014 г. съставът участва във II Национален младежки фолклорен събор в гр.Калофер, където печели I място за детска певческа група – медал, грамота и диплом и II място детски танцов състав – диплом и грамота. През 2014 г. 10 ученици участват в Национално състезание “Ключът на музиката”, като двама ученици от 4.клас се класират за национален кръг. Получават плакет и грамота за активно участие и постигнати отлични резултати.

Учениците в нашето училище имат и високи спортни постижения. В състезанията на общинско равнище училищният отбор печели 3 години подред I място. През 2010/2011 учебна година баскетболният отбор на момичетата печели III място на областните ученически игри.

През 2009/2010 учебна година училищният футболен отбор “Камчийски сокол” заема III място в регионалното първенство.

На общинския спортен празник през 2013/2014 г. отборът по баскетбол /момичета/ заема I място, а на общинското състезание “Бързи, смели, сръчни” отборът на начален курс заема III място. На общинския футболен турнир, организиран от община Аврен, в който участват отбори от областта, футболният отбор на училището печели III място.

По проект  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" в училището са сформирани три ПИГ – самостоятелна група I клас, сборна ІІ, III клас и самостоятелна IV клас.

Старши възпитателите на ПИГ организират различни състезания и конкурси – “Най-добър четец”, “Най-добър разказвач”, “Най-добър рецитатор” , “Млад готвач” и други мероприятия, които провокират интереса на учениците от начален етап и подобряват четивната им техника, обогатяват речниковия им запас от български думи и разширяват знанията им. По случай 125-годишнината на училището през 2010 година е открит музей, а по случай патронния празник  през 2013 г. е издаден училищен вестник “Умчовци”. Тези иновативни инициативи карат децата да идват с желание на училище.

Акцентът в образователния процес  и отношението на учителите към работа за личностното формиране на учениците е  отличителна характеристика на училището.

През учебна 2013/2014 г. в училището се работи по НП “На училище без отсъствия”, Мярка “Без отсъствие”, в резултат на което намалява броят на напусналите ученици, а броят на неизвинените отсъствия на учениците от целевата група по Мярката намалява с 22 %.

Класните ръководители и ръководството на училището уведомяват родителите за всички прояви на детето, за проблеми в училище и за цялостното му развитие.

Сградата на училището е в добро състояние, с ремонтиран покрив. Всеки клас има класна стая. Училището разполага с музикален кабинет, компютърен кабинет, работилница за часовете по ДБТ, актова зала, учителска стая с адекватен капацитет, медицински кабинет, дирекция, кабинет за счетоводителя и ученически стол - разливочна. През 2013 г. е мебелиран архив, хранилище “Природни науки”, хранилище и съблекалня СИП Фолклор на етносите – дарение от Училищното настоятелство. Поставен е ламиниран паркет в компютърния и в музикалния кабинет и в работилницата.

По проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” е поставен ламиниран паркет в три класни стаи и е доставен още 117 кв.м. паркет за други помещения. Обзаведени са три класни стаи и са подадени заявки за обзавеждане на още 5 класни стаи.

По проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен" в училището е поставен гипс-картон на външните стени и е изградена отоплителна инсталация с радиатори и слънчев колектор.

В училището има функционираща библиотека, която разполага с учебна и художествена литература и която по възможност всяка година се допълва с книги и помагала.

Всяка година за учителите има възможност да се закупуват УТС.

Има съвременна прожекционна и мултимедийна апаратура.

  • Училището се финансира по системата на делегираните бюджети – коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски, работно облекло и СБКО на персонала, издръжка на училището.
  • Участие в програми за финансиране:

            1. Проект за подпомагане на ФВС по ПМС №129/11.07.2000 г.

2. НП “ИКТ в училище”

3. НП “Външно оценяване” – “Система за национално стандартизирано външно оценяване”

4. НП “За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” – модул “Подпомагане храненето на учениците от I до IV клас”и “Училищен плод”

5. Изпълнение на № 104 от 10.05.2003г. за учебниците и учебните помагала на учениците от I  до VII кл.

6. Участие в дейности на проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

  • Най-изявени ученици на училището през годините:
  • Инженер Иван Димитров – принос в строителството на българската нефтохимия

и нефтопреработване; Атанас Славов – въвежда нов метод за монтаж на главния двигател на кораба “Хан Аспарух”; Петър Стоянов – написал история за родното си село; доцент Иванка Чобанянева, доктор по икономика; доцент Румяна Куртева; поетът Фикри Шукриев; Кристияна Стоянова – учител в МГ, автор на методическа литература за средните училища; Светлин Божинов – автор на книга, капитан далечно плаване; Васил Иванов – капитан далечно плаване; доктор Лора Христова; учители - Маринка Пройкова, Марийка Асенова, Русанка Борисова.

През годините директори на училището са:

Мара Цветкова (1929-1932), Пенчо Щирков (1932-1940), Пантелей Пенчев (1945-1947), Ненчо Ненчев (1947-1954), Марийка Георгиева (1954-1956), Благой Благоев (1956-1957), Недялка Христова (1957-1961), Рафаел Анчев (1961-1967), Димитър Йорданов (1967-1969), Любен Божинов (1969-1999), Иванка Милева (1999-2001), Станка Александрова (2001-2004). Настоящ директор е Емилия Симеонова Иванова (от 2004 г.).