ОУ "Свети Климент Охридски"

с. Дъбравино, община Аврен, област Варна

 
 
 
 

 
 

Ваканции

30.10.2020 г. - 01.11.2020 г. вкл . - есенна ваканция
22.12.2020 г. - 03.01.2021 г. вкл. - коледна ваканция
03.02.2021 г. - 03.02.2021 г. - междусрочна ваканция
03.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл. пролетна ваканция 

 

Неучебни дни
19.05.2021 г.  - ДЗИ ПО БЕЛ
21.05.2021 г.  - ВТОРО ДЗИ

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втори учебен срок
31.05.2021 г.  (21.06.2021 г.)- за учениците от I - III клас
14.06.2021 г. (30.06.2021 г.) - за учениците от IV - VI клас                               

30.06.2021 г. - за учениците от VII клас

НВО IV клас

27.05.2021 г. - БЕЛ 
28.05.2021 г. - Математика 

 

НВО VII клас

16.06.2021 г. - БЕЛ 
18.06.2021 г. - Математика 
17.06.2021 г. - Чужд език (по желание на ученика)

Календар

 

 

 

 

 

  •  
  •  

 

25.11.2020 г.

На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците и техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID - 19." Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 088231468 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30 - 11,30 часа и 12,30 - 16,30 часа.

18.11.2020 г.

Министърът на образованието и науката издава заповед, с което се нарежда в учебни часове ученици от прогимназиален и гимназиален етап (от 5 до 12 клас включително), за да носят лични предпазни средства за лице (защитена маска / защитен шлем). Като и досега продължава да се задължително поставяне на лични предпазни средства в общите части на учителите от ученици и преподаватели.

В училищния двор на учениците и учителите ще можете да без маска / шлем, когато няма взаимодействие с друга паралелка. Изключенията се допускат и за учители от 1-4 клас, които се преподават само в една паралелка и се използват за дистанционно управление между тях и учениците. Допуска се да се обучават без лични предпазни средства по време на изпитване, физически упражнения и др.

За ученици от 1-4 клас носенето на маска / шлем по време на учебен час и други занимания могат да бъдат задължени по решение на Педагогическия съвет или на преподавателя на всеки отделен час. По време на учебен час, при преценяване на учители, както и във времето извън учебни списания, учениците могат да получат без лични предпазни средства за кратко време при широко отворени прозорци в класната стая или когато са в училищния двор.

Изключване от заповедта за ученици, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително носенето на лични предпазни средства.

17.11.2020 г.

По случай патронния празник на ОУ „Свети Климент Охридски“, с.Дъбравино е обявена „Творческа седмица“ - 18.11.2020 г. - 25.11.2020 г.

10.09.2020 г.

График за посрещане на английски учениците От ОУ "Свети Климент Охридски", с.Дъбравино на 9.15.2020 г. в условията на COVID - 19

8,30 часа - I и II клас

9,00 часа - III и IV клас

9,30 часа - V-а и V-б клас

10,00 часа - VI и VII клас

01.09.2020 г.

Заповед  за въвеждане на противопоказани мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Заповед  за временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Заповед  за въвеждане на общински противоречиви мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

22.04.2020 г.

Осигуряване на психологическа помощ при условия на извънредно положение

Телефони за контакти на психолози от РЦПППО, график и открита скайп линия на РЦПППО - Варна, достъп до 09,00 ч. до 17,00 в работно време:

скайп линия за възстановяване на връзка:  РЦПППО - Варна2;

телефон за контакт - Марияна Пантелеева -  0884 644 160;

стационарен телефон на РЦПППО - Варна за провеждане на кризисно консултиране -  052 641 670;

График и мобилни телефони за контакти с психолози от РЦПППО:

Понеделник:  Велислава Христова - тел: +359 88 231 4686 и Ина Петрова - тел: +359 88 326 5177

Вторник: Нели Жекова - тел: +359 88 326 5175

Сряда:  Марина Иванова - тел: +359 88 326 5174 и Йордан Йорданов - тел: +359 88 326 5166

Четвъртък:  Гергана Драганова - тел: +359 88 326 5173 и Мариана Пантелеева - тел: +359 88 464 4160

Петък:  Дамян Станев - тел: +359 88 326 5159 и Исмаил Исмаил - тел: +359 88 207 8085

 

16.03.2020 г.

Начало на дистанционно обучение.

30.09.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за процедура за закупуване на предложения за доставка на продукти по схеми "Училищ плод" и "Училищно мляко" 

02.05.2019 г.

Неучебни дни през месец май:

21 май, 23 май - ДЗИ

27 май - ден след избори

 

30.04.2019 г.

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Р България 27 май 2019 г. е обявен за неучебен ден със заповед № РД 09 - 1180 / 25.04.2019 г. на Министъра на образованието и науката. Учебното съдържание да бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора.

29.01.2019 г.

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 30.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (включително), училищата от Област Варна да преустановят учебен процес, поради обявяване на грипна епидемия. 5.02.2019 г. е неучебен - междусрочна ваканция. На 6.02.2019 г.(сряда) се възтановява учебния процес.

21.01.2019 г.

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г. (включително), училищата от Област Варна да преустановят учебен процес, поради обявяване на грипна епидемия.

16.01.2019 г.

Поради отсъстващи ученици над 30%  РЗИ - Варна издаде предписания за временно преустановяване на учебните занятия от 17.01.2019 г. до 20.01.2019 г. вкл.

Добре дошли!

Основно училище “Свети Климент Охридски” в с. Дъбравино съществува от 1883 година, като първоначално се помещава в хамбар, а впоследствие в сградата на турската джамия. От 1932 г. училището разполага със собствена сграда, построена с общи усилия и средства на цялото село.

През годините в училището има и детска градина, и безплатна трапезария, и ученически стол. Към първоначалната сграда е достроена още една сграда с класни стаи и работилница. В проект е бил и строежът на физкултурен салон, но остава непостроен поради промените след 10.11.1989 г.

Днес училището продължава дейността си – образование и възпитание на деца в основна степен. Има незначителни промени в наименованието – от Народно основно училище през 1968 г. става Народно основно общообразователно училище, през 1973 г. Единно средно политехническо училище (ЕСПУ), а от 1976 г. отново е основно училище. През целия период запазва името на патрона си Свети Климент Охридски.

Най-голям брой ученици в училището са се обучавали в средата на 40-те години на XX век – 201 - и в средата на 80-те години – 211 ученици. През 2014/2015 учебна година в училището преподават 14 учители и се обучават 150 ученици в дневна форма на обучение в 8 паралелки, един ученик в индивидуална форма и 31 ученици в самостоятелна форма на обучение.

През годините към училището има сформирани кръжоци за извънкласни занимания, обединени под общото название Техническо научно творчество на младежта (ТНТМ), кръжок за работа с природни материали, драмсъстав, училищен хор, кръжок “Художествено слово”, “Игрите на баба и дядо”, Клуб за интернационална дружба и др.

Днес училищният учебен план е разработен съгласно Наредба № 6 от 28.05.2001 г. и е разгледан със сигурност и желания за ученици и родители. От 2007 г. в училището е въведен СИП Фолклор на етносите и е създаден вокално-танцов състав „Вълшебен звън“. През 2006 г. композиция печели II място и медал на международен фестивал „Фолклор без граници”, проверен в Албена. През 2007 г. на международен фестивал „Еврофолк“ - Велико Търново - печели I място, излъчване по телевизия и грамота за откриване на млади таланти.

 

Виж повече ...